Logo Aluc comite
 
Iwwert d'Aluc
 
D'ALUC ass un éischter Stell eng lëtzebuerger Studentenorganisatioun. Si setzt séch an fir d'Interesse vun de Studenten, am Dialog mat den zoustännigen Autoritéiten an aneren Studentenorganisatiounen. Je no Besoin'en organiséiert sie eenzel Servicer fir d'Studenten. Sie bidd duerch hir Konferenzen a Publikatiounen eng Plattform fir séch intellektuell, reliéis, politisch a kulturell ze artikuléieren, an esou an der Gesellschaft präsent ze gin. Zënter hirer Grëndung am Joer 1910 hält sie drop, d' Memberen an hirer Sich no Werter ze ënnerstëtzen, bei der si séch um chrëschtléche Mënschebild orientéiert. Well dëst Mënschebild den Eenzelnen als Persoun an all séngen Dimensiounen unerkennt, gin an der ALUC och all Sensibilitéiten an Talenter eescht geholl a respektéiert. Et versteet séch vum selwen, datt d'Frëndschaft tëschent de Memberen eng éischt Bedingung fir de Funktionement vum Veräin bleiwt.
 
30. Studentenfoire
 
D'ALUC ass den 9 an 10 November 2016 zesummen vertrueden op der 30. Studentenfoire an huet en gemeinsamen Optrëtt mam LISEL. D'ALUC ass op der Sich no néien Memberen an zéck net laanscht ze kommen fir Dech vun eisem Veräin ze iwwerzeegen.
 
© 2016 - Association Luxembourgeoise des Universitaires Catholiques 5, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg Répondeur: (+352) 4 47 43 250 Tel.:(+352) 4 47 43 250 Fax.:(+352) 45 92 05